IBE430 19H Forretningsprosesser og ERP

IBE430 19H Forretningsprosesser og ERP

IBE430 Forretningsprosesser og ERP gis både som vanlige forelesninger på Høgskolen, og som nettbaserte forelesninger via «live» video eller via opptak. Jeg anbefaler å møte opp fysisk på forelesningene i Molde!

 IBE430 presenterer de tre sentrale forretningsprosessene innkjøp, salg og produksjon samt en integrert forretningsprosess. Samtidig introduseres Enterprise Resource Planning (ERP) systemer som støtter og automatiserer forretningsprosessene. En modell-bedrift benyttes som eksempel på praktisk gjennomføring av forretningsprosessene. I øvelsene gjennomføres forretningsprosessene i realistiske scenarier hvor arbeidsflyten involverer mange avdelinger. Dette gjøres først manuelt ved papirbaserte dokumenter som utgjør data- og dokumentflyten som hører til aktivitetene i forretningsprosessene. Deretter utføres disse forretningsprosessene i ERP-systemet fra SAP og/eller annet IT-basert styringssystem.

3 (2) timer forelesning per uke og praktiske øvingsoppgaver.

Første forelesning:  Mandag 02.09.2019 A 1.025

Ukentlige innleveringer av obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen (på PC) blir: Mandag 16.12.2019 kl. 11:00 

IBE430K  i Kristiansund: Tirsdager 12:15-15:00 i rom K-110

Hjelpelærerere:

Christoffer Robin Johansen
Erlend Thingvold Østgård
René Melberg
Bjørn Erik Langstein

Emnesammendrag:

Dato Detaljer