101 Info, addisjon, multiplikasjon, subtraksjon, divisjon (Bård)