116 , Gangetabell, distributive lov, generalisert kvadratrot, (PK)