IBE211 18V Databaser

IBE211 18V Databaser

I dette kurset lærer du om hvordan data lagres i databaser og litt om spørrespråket SQL.  Du skal også lære datamodellering med ER.

Det er et teknisk kurs med noe relasjonsalgebra og vanskelig programmering. Kurset er obligatorisk for årsstudium i IT.

Lærebok:  Bjørn Kristoffersen, Databasesystemer. Univ.forlaget, 4. utgave, 2016.

Se "moduler" (i venstremargen) for det du skal gjennom.

Se "oppgaver" for obligatoriske innleveringer (leveres her i Canvas).

Vi har også lagt ut tidligere eksamensoppgaver.

All forelesning skjer via videoer som legges ut etterhvert.

Spørsmål stilles til "Diskusjoner" (venstremarg det også), hvis de ikke er av personlig art.

Kurset går våren 2018. Eksamen er i mai 2018 (skriftlig, ingen hjelpemidler). Konteeksamen (hvis du vil forbedre karakter) blir første uka i januar (2019).

Emnesammendrag:

Dato Detaljer
Åpent område Dette innholdet for emne tilbys med en Åpent område lisens. Innholdet i dette emnet må anses å være underlagt denne lisensen såfremt ikke annet er anført.