IBE110 18H Informasjonsteknologi

IBE110 18H Informasjonsteknologi

Faglærer

profile.jpg   

Kai A. Olsen (kai.olsen@himolde.no), Google Scholar profil

Innhold

IT (informasjonsteknologi) influerer på alt - arbeid, fritid og hele samfunnet. I IBE110 skal vi se hva som skjer. Ideen er å gi en oversikt. Gjennom dette skal en bli istand til å vurder hva IT kan brukes til, og hva teknologien ikke kan brukes til. I praksis skal en bli istand til å vurdere nye anvendelser for teknologien, og forstå hva som er vanskelig å oppnå eller hvor en kan ta kjappe gevinster med et minimum av innsats. Det vil være viktig i en senere jobb. Ikke minst når en skal delta i innkjøp eller utvikling av datasystemer.

Det mest spennende med IT er at det åpner for kreative løsninger. Til i dag er de fleste prosesser bygget opp rundt papir. Når vi digitaliserer kommer helt nye muligheter. Kundene kan selv bestille billetter på fly. Penger digitaliseres og vi får anledning til å styre våre egne bankkontoer. Bøker kan leses i elektronisk form, musikk streames fra nettet, forskere kan selv foreta litteratursøk i store elektroniske arkiver, vi har sensorer som kan måle det meste... Dette blir en viktig del av IBE110. Vi skal gi en rekke eksempler på hvordan store gevinster kan oppnås for de som kjenner teknologien og som ikke er opphengt i gårsdagens løsninger. TENK NYTT er et viktig slagord!

Vi skal ha fokus på bruk av nett og brukergrensesnitt, men vil også ta opp andre tema innenfor IT. Funksjonaliteten i Web-grensesnitt vil bli vektlagt. De viktigste egenskapene ved moderne brukergrensesnitt blir presentert, og en vil lære hva som kjennetegner gode brukergrensesnitt. Det gis en rekke eksempler, og en viktig oppgave vil være å kunne identifisere mangler i eksisterende brukergrensesnitt, og å vite hvordan disse kan forbedres. Dette vil bli satt inn i en større sammenheng, der vi også vurderer bakgrunn for elektronisk databehandling, studerer forskjellige typer av systemer og ser på grensene for teknologiutvikling.

For å få føling med hva som skjer skal vi legge opp til et større prosjekt som en del av faget. Her skal vi se på utviklingen mot et kontantfritt samfunn. Det som er spennende er at Norge og resten av Skandinavia leder an i denne utviklingen. Her har vi ikke "America first". 

Det er ikke tradisjonelle forelesninger i dette kurset. Isteden legges det ut presentasjoner på nett av hvert kapittel i lærebøkene, med tekst og tale. Disse kan en se på når en måtte ønske, men det er en fordel om en følger den oppsatte ukeplanen (blir lagt inn etter hvert). For flere av kapitlene legges det ut en presentasjon i kortform (litt om...) og i fullversjon. Den første sier litt om hovedpoenget med kapittelet, den andre går gjennom hele Powerpoint presentasjonen. Vi har hatt noen problemer med den programvaren vi bruker (Mediasite) og jeg vil være takknemlig om dere gir beskjed om det skulle være feil på videoene.

Merk at presentasjonene ikke dekker hele det skriftlige pensum. Vi tar sikte på å bruke tiden her til å få fram de viktigste prinsippene. Noen deler blir derfor kun presentert i lærebøkene. Disse deler er også pensum!

Opplegg

Hvert kapittel er lagt ut under "moduler". Her vil dere finne en presentasjon (video) og en Powerpoint fil. Begge deler følger læreboken.

Ideen er å legge ut alt slik at dere kan jobbe i det tempoet dere ønsker. Det er satt på ukenummer på de forskjellige kapitlene. Følger dere dette vil dere komme i mål i slutten av november. 

Obligatoriske øvinger (oppgaver)

Øvingene (Canvas kaller dette oppgaver) er obligatoriske og må leveres inn innen de oppgitte frister. Fristene er på fredager, men siden vi ikke ser på dette før mandagen aksepteres innlevering innen kl 0800 denne dagen. Alle øvingene minus en må være godkjent for at en må gå opp til eksamen. Vi aksepterer altså at en av øvingene ikke blir levert eller ikke blir godkjent. Vi skal få lagt ut alle øvingene slik at dere kan arbeide med disse når dere vil, men merk at de må leveres inn før fristen i samme uke som fristen (det vil bli for komplisert for hjelpelærerne om dere ligger foran eller bak).

Lærebøker

lærebok.jpg

Olsen, Kai A. (2012) How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society. Bok (650 sider)Scarecrow Press, desember 2012, Lanham, Maryland, Toronto, Oxford, ISBN 978-0-8108-8720-6 (paperback) and 978-0-8108-8721-3 (ebook). Hele boken er pensum med unntak av del 4 (System Development) - kapittel 22 til og med 27.

cashfreeforside.jpg

Olsen, Kai A. (2018) A Cash-Free Society, Whether We Like It or Not. Bok (166 sider), Rowman & Littlefield, Hardback ISBN 978-1-4422-2742-2 , e-bok 978-1-4422-2743-9. Hele boken er pensum. Denne boken skal vi bruke i november. Bøkene kan bestilles/kjøpes hos  høyskolens bokhandel Odin (Lenke) eller på de fleste nettbokhandlere (som Amazon).Presentasjonene er basert på bøkene og følger disse.

NB! Dersom dere vil ta med lærebøkene på eksamen må dere skaffe papirutgaven av disse, siden en ikke vil ha tilgang til elektroniske varianter under eksamen.

Bruk av Canvas

I IBE110 brukes læresystemet Canvas. Her vil en finne informasjon om kurset, presentasjoner, slides og øvingsoppgaver. Besvarelse på øvinger, spørsmål, kommentarer m.m. kan også legges inn via dette systemet. All informasjon for IBE110 H18 er åpent tilgjengelig.

Eksamen: Mandag 10.12.18, kl 1100-1400.
Digital eksamen. Alle trykte og skrevne læremidler.

Eksamensoppgavene er basert på presentasjonene og lærebøkene. Tidligere eksamensoppgaver ligger i Canvas. De siste er mest relevante, men merk at prosjekt og bok om et kontantfritt samfunn er nytt av året. Merk at et utvalg av øvingene (blir oppgitt senere) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det vil  bli digital eksamen i dette kurset. Alle trykte og skrevne hjelpemidler kan benyttes, men merk at hjelpemidler må være på papir. Under eksamen har en ikke tilgang på egne mapper på PCen, heller ikke på Internett.

For foreign students: This course will be offered in Norwegian only. Exercises are presented in Norwegian and the final written exam will be in Norwegian. However, the student can turn in exercises and answer the final exam in English.

Viktig

Viktig informasjon er gitt i Canvas. Om ikke annet format er angitt er alle dokumenterer i Word (doc/docx) format. Har du ikke Word kan du laste ned en Word-viewer fra nettet gratis ( Word viewer fra Microsoft)). Forelesningsnotater er presentert som Powerpoint filer. Har du ikke Powerpoint kan du laste ned en Powerpoint-viewer gratis fra nettet ( Powerpoint-viewer fra Microsoft.)

Emnesammendrag:

Dato Detaljer