IBE110 17H Informasjonsteknologi

IBE110 17H Informasjonsteknologi

Faglærer

Professor Kai A. Olsen. (kai.olsen@himolde.no), Google Scholar profil

Innhold

IT (informasjonsteknologi) influerer på alt - arbeid, fritid og hele samfunnet. I IBE110 skal vi se hva som skjer. Ideen er å gi en oversikt. Gjennom dette skal en bli istand til å vurder hva IT kan brukes til, og hva teknologien ikke kan brukes til. I praksis skal en bli istand til å vurdere nye anvendelser for teknologien, og forstå hva som er vanskelig å oppnå eller hvor en kan ta kjappe gevinster med et minimum av innsats. Det vil være viktig i en senere jobb. Ikke minst når en skal utvikle egne datasystemer.

Det mest spennende med IT er at det åpner for kreative løsninger. Til i dag er de fleste prosesser bygget opp rundt papir. Når vi digitaliserer kommer helt nye muligheter. Kundene kan selv bestille billetter på fly. Penger digitaliseres og vi får anledning til å styre våre egne bankkontoer. Bøker kan leses i elektronisk form, musikk streames fra nettet, forskere kan selv foreta litteratursøk i store elektroniske arkiver, vi har sensorer som kan måle det meste... Dette blir en viktig del av IBE110. Vi skal gi en rekke eksempler på hvordan store gevinster kan oppnås for de som kjenner teknologien og som ikke er opphengt i gårsdagens løsninger. TENK NYTT er et viktig slagord!

Vi skal ha fokus på bruk av nett og brukergrensesnitt, men vil også ta opp andre tema innenfor IT. Funksjonaliteten i Web-grensesnitt vil bli vektlagt. De viktigste egenskapene ved moderne brukergrensesnitt blir presentert, og en vil lære hva som kjennetegner gode brukergrensesnitt. Det gis en rekke eksempler, og en viktig oppgave vil være å kunne identifisere mangler i eksisterende brukergrensesnitt, og å vite hvordan disse kan forbedres. Dette vil bli satt inn i en større sammenheng, der vi også vurderer bakgrunn for elektronisk databehandling, studerer forskjellige typer av systemer og ser på grensene for teknologiutvikling.

Det er ikke tradisjonelle forelesninger i dette kurset. Isteden legges det ut presentasjoner på nett av hvert kapittel i læreboka, med tekst og tale. Disse kan en se på når en måtte ønske, men det er en fordel om en følger den oppsatte ukeplanen (blir lagt inn etter hvert).

Merk at presentasjonene ikke dekker hele boken. Vi tar sikte på å bruke tiden her til å få fram de viktigste prinsippene. Noen deler blir derfor kun presentert i læreboken. Disse deler er også pensum!

Obligatoriske øvinger (oppgaver)

Øvingene (Canvas kaller dette oppgaver) er obligatoriske og må leveres inn innen de oppgitte frister. Fristene er på fredager, men siden vi ikke ser på dette før mandagen aksepteres innlevering innen kl 0800 denne dagen. Alle øvingene minus en må være godkjent for at en må gå opp til eksamen. Vi aksepterer altså at en av øvingene ikke blir levert eller ikke blir godkjent.

Lærebok

Olsen, Kai A. (2012) How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society. Bok (650 sider)Scarecrow Press, desember 2012, Lanham, Maryland, Toronto, Oxford, ISBN 978-0-8108-8720-6 (paperback) and 978-0-8108-8721-3 (ebook). Hele boken er pensum med unntak av del 4 (System Development).

Presentasjonene er basert på boka og følger denne. 

Bruk av Canvas

I IBE110 brukes læresystemet Canvas. Her vil en fille informasjon om kurset, presentasjoner, slides og øvingsoppgaver. Besvarelse på øvinger, spørsmål, kommentarer m.m. kan også legges inn via dette systemet.

Eksamen: 07.12.17. Ingen hjelpemidler.

Eksamensoppgavene er basert på presentasjonene og læreboka. Tidligere eksamensoppgaver ligger i Canvas. De siste er mest relevante. Merk at et utvalg av øvingene (blir oppgitt senere) må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Digital eksamen.

For foreign students: This course will be offered in Norwegian only. Exercises are presented in Norwegian and the final written exam will be in Norwegian. However, the student can turn in exercises and answer the final exam in English.

Viktig

Viktig informasjon er gitt i Canvas. Om ikke annet format er angitt er alle dokumenterer i Word (doc/docx) format. Har du ikke Word kan du laste ned en Word-viewer fra nettet gratis ( Word viewer fra Microsoft)). Forelesningsnotater er presentert som Powerpoint filer. Har du ikke Powerpoint kan du laste ned en Powerpoint-viewer gratis fra nettet ( Powerpoint-viewer fra Microsoft.)

Emnesammendrag:

Dato Detaljer