IBE430 17H Forretningsprosesser og ERP

IBE430 17H Forretningsprosesser og ERP

MERK: Se meldinger under "Kunngjøringer".

IBE430 Forretningsprosesser og ERP gis både som vanlige forelesninger på Høgskolen, og som nettbaserte forelesninger via «live» video eller via opptak. Jeg anbefaler å møte opp fysisk på forelesningene i Molde!

 IBE430 presenterer de tre sentrale forretningsprosessene innkjøp, salg og produksjon samt en integrert forretningsprosess. Samtidig introduseres Enterprise Resource Planning (ERP) systemer som støtter og automatiserer forretningsprosessene. En modell-bedrift benyttes som eksempel på praktisk gjennomføring av forretningsprosessene. I øvelsene gjennomføres forretningsprosessene i realistiske scenarier hvor arbeidsflyten involverer mange avdelinger. Dette gjøres først manuelt ved papirbaserte dokumenter som utgjør data- og dokumentflyten som hører til aktivitetene i forretningsprosessene. Deretter utføres disse forretningsprosessene i ERP-systemet fra SAP og/eller annet IT-basert styringssystem.

3 timer forelesning per uke og praktiske øvingsoppgaver.

Første forelesning tirsdag 22.8 fra 0915 til 1200 i rom A-1.058 (tidligere romnummer A134).

Ukentlige innleveringer av obligatoriske oppgaver.

Skriftlig eksamen (på PC) blir tirsdag 19. desember fra kl. 11:00 til 14:00.

IBE430K  i Kristiansund: Forelesninger mandager 1215-15 via HiMoldeX i rom K-116 som opptak av tirsdagsforelesningene. Første gang 28.8.

 

Emnesammendrag:

Dato Detaljer