Emneoversikt

Uke Tema Pensum Forfatter/foreleser
38

Introduksjon og profiler

Kjell Marius Herskedal
Modul 1: Sammenhengen vi leder i
39 Klubblederens orgaisasjonskontekst Kompendium kap 1 Hallgeir Gammelsæter
40 NFF Kvalitetsklubb Kjell Marius Herskedal
41

Innlevering oppgave 1

Modul 2: Lover, regler og etiske retningslinjer Kompendium kap 2
42 Litt om juss i idrettslag Odd Anders Bøyum-Folkeseth
43 Fair Play Kjell Marius Herskedal
44

Innlevering oppgave 2

Modul 3: Klubbstrukturer og lederne
45 Leder  - Styrerelasjonen Kompendium kap 3 Roar Lervik
46 Daglig leder - hva må til for å få jobben?

Bjørnar Eltervåg

Kjell Marius Herskedal

47

Innlevering oppgave 3

48 Sensur og vurdering
49 Sensur og vurdering
50 Endelig frist for sensur og tilbakemeldig

 

Emnesammendrag:

Dato Detaljer